Maanosaaminen

Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Alueellinen, ammatillinen, työelämälähtöinen kouluttaja

Lue lisää

YmpäristönhoitajakoulutusKosteikotVesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen

Oman alueesi geologia ja sen erityispiirteet

Tunnetko oman alueesi geologiaa ja sen erityispiirteitä? Oletko kiinnostunut esimerkiksi oman alueesi kiviaineisvaroista, geoenergiapotentiaalista, maaperäkartoista, kallioperäkartoista, harvinaisista geologisista luontokohteista (esim. kalliomaalaukset, kivi- ja kalliojyrkänteet), kolmiulotteisista korkeusmallikuvista (laserkeilaus), ilmakuvista tai kiinteistörajoista ja -tunnuksista? Mistä löydän apua ja materiaalia aiheeseen liittyen? Tutkimusassistentti Arto Kiiskinen Geologian tutkimuskeskuksesta opastaa meitä seuraavassa eteenpäin asiassa.

1. Johdanto

2. Mistä löydän aineistoja?

3. Geologiset luontokohteet

4. Uurteet

5. Muinaisrannat

6. Maaperäkartta 1:20 000

7. Maaperäkartta 1:100 000

8. Maaperäkartta 1:200 000

9. Maaperäkartta 1:1000 000

10. Meriluontotyypit

11. Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet

12. Merenpohjan maalajit

13. Kallioperä 1:200 000

14. Kallioperä 1:1000 000

15. Yleistetty kallioperä 1:1000 000

16. Kiviainesvarannot – Maa-aines

17. Kiviainesvarannot – Kallio

18. Geoenergiapotentiaali

19. Suomen ympäristökeskuksen aineistot

20. Laserkeilausaineisto

21. Ilmakuvat, kiinteistörajat ja -tunnukset

22. Maankamarapalvelun muita ominaisuuksia