Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Suomen metsäkeskus edistää metsien hoitoa ja käyttöä, monimuotoisuutta sekä elinkeinoja.

Lue lisää

NeuvontaKestävä metsätalousLuonnonhoito

Maanosaaja.fi on maksuton palvelu

joka on suunnattu pääasiassa maatiloille ja maanomistajille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään oman tilansa tai alueensa toimintaa kannattavasti tehostamalla maaperän, ravinteiden ja energian käyttöä:

 • Maaperä ja maan kasvukunto – Millaiset ovat tilasi tai alueesi maaperäolosuhteet ja maan kasvukunto?
 • Maatilan ravinnetehokkuus – Miten voit käyttää ravinteita taloudellisesti tehokkaammin?
 • Maatilan energiaratkaisut – Kuinka voit säästää tilalla energiaa ja tuottaa uusiutuvilla?
 • Kosteikot ja vesiensuojelu – Millaiset ovat mahdollisuutesi toteuttaa kosteikko tai muita ravinteita pidättäviä ratkaisuja?

Osaamista tarjotaan yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Esimerkiksi:

Miksi rekisteröityä maanosaaja.fi -käyttäjäksi?

 • Sivustolla on jo yli 250 videota, jotka auttavat sinua taloudellisesti kannattavampaan toimintaan
 • Pysyt ajan tasalla, saat uutta tietoa, jonka avulla pystyt tekemään asioita entistä kannattavammin
 • Sivuston sisältö ja kumppaniverkosto kasvavat ja päivittyvät koko ajan
 • Se on maksutonta ja helppoa!

Rekisteröidy maksuttoman Maanosaaja.fi -palvelun ja sen materiaaliaitan käyttäjäksi. Rekisteröidy tästä! 

Huom! Rekisteröitymistietojen keräämisen tarkoituksena on seurata Resurssitehokas Maanosaaja -hankkeen osallistujamäärätavoitteen (300 rekisteröitynyttä) toteutumista.

Viljelijöiden kommentteja Maanosaajasta:

 • ”Kyllä siitä hyötyä oli. Yhden yhtä hyvän koulutuksen olen käynyt aikaisemmin ja siitä on 12 vuotta aikaa.”
 • ”Siinä on ajankäytössä panos-tuotos -suhde hyvä. Jos pitäisi maksaakin, niin saisi rahalle vastinetta. Jos vertaa ”höttökoulutukseen”, niin tästä ihan erilainen hyöty. Ei tarvitse lähteä muualle, voi ottaa illasta ajan.”
 • ”Kyllä siitä hyötyä oli, lähti katsomaan tulevaisuutta vähän eri kantilta (esim. ravinne ja energia). Herätti ajatuksia omassa pääkopassa, se tärkeintä.”
 • ”Tämä systeemi on kyllä hyvä ja kun yhteydet pelaa minimissään niin hyvin, että verkko-opiskelu on mahdollista. Tehokasta ajankäytön kannalta, kaikkein paras opiskelumuodoista. Tämä on nyt se tulevaisuus, miten kursseja pitäisi järjestää.”
 • ”Ei tätä voi myydä, tämä pitää itse kokea!”
 • ”Varmaan tulevaisuutta. Pystyy soveltamaan omalla ajalla.”
 • ”Avartava, uusia näkökulmia antava. Asioita ajattelee nyt toisella tapaa kuin perinteisesti. Ajattelutavan muutos saattaa tulla tässä kohtaa.”
 • ”Hyvä niille, jotka haluavat kehittää omaa tilaansa.”

Maanosaajan kehittäminen

Maanosaajaa on toteutettu eri muodoissaan aina 1990 -luvun puolistavälistä saakka. Sen sisältöjä on koulutettu mm. Etelä-Karjalassa (PISA 2010 – 2013), Etelä-Savossa (ESA 2011 – 2013 ja Sähköinen Maanosaaja 2014) ja MMM:n valtakunnallisilla koulutuskiertueilla 2010 – 2014. Tällä hetkellä Maanosaajaa kehitetään Resurssitehokas Maanosaaja -hankkeessa (2016 – 2018).

Resurssitehokas Maanosaaja -hankkeen tavoitteena on tarjota Maanosaaja® -osaamista tiedonvälityksen keinoin mahdollisimman monelle asiasta kiinnostuneelle eteläsavolaiselle taholle, erityisesti Etelä-Savon hot spot -alueiden viljelijöille.

Hankkeen tuloksena:

 • on kehitetty Maanosaajasta tehokas viestintäkanava.
 • Maanosaaja -sivustolle on rekisteröitynyt vähintään 300 osallistujaa. Osallistujalla tarkoitetaan viljelijöitä/muita toimijoita, jotka hyödyntävät Maanosaaja -sivustolla olevaa osaamista/materiaalia ja tekevät sen pohjalta sivustolla olevia etätehtäviä.
 • on rakennettu Maanosaajalle etätuki, jolla voidaan tukea mahdollisimman hyvin osallistujien osallistumista Maanosaajaan sekä seurata toimenpiteiden ja tulosten toteutumista.
 • kehitetään Maanosaaja -toimintaa edelleen, jotta se on jatkossa entistä resurssitehokkaampaa.

Maanosaajan eri osa-alueiden osalta tavoitteet ovat seuraavat:

 • Vähintään puolet hankkeeseen osallistuvista tiloista ottaa hankkeen aikana käyttöön ravinteiden kierrätyksen tehostamistoimenpiteitä. Kosteikkohankkeiden osalta tavoitteena on, että hankkeen aikana käynnistyy vähintään 20 kosteikkohankkeen suunnittelu, joista hankkeen aikana lähtee liikkeelle vähintään 5 kosteikkohanketta.
 • Hankkeen aikana toteutuu vähintään 5 ja tuloksena käynnistyy vähintään 25 yritysvetoista uusiutuvan energian investointiprosessia. Vähintään puolet hankkeeseen osallistuvista tiloista ottaa hankkeen aikana käyttöön energiansäästötoimenpiteitä / energianhankintakustannusten pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020.