Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Envitecpolis Oy - Parempaa kilpailukykyä, tuottavampaa toimintaa ja säästöjä

Lue lisää

MateriaalitehokkuusTuotantotehokkuusUusiutuva energiaEnergiatehokkuus

Pölkkyinniemen tilalla on ravinnetehokkuus kohdallaan

19.01.2018

Pölkkyinniemen tila sijaitsee Rantasalmen Tiemassaaren kylässä, perinteisellä viljelyalueella vesistöjen ympäröimänä. Tilalla tuotetaan maitoa 40 lypsylehmän voimin ja tilalla on noin 30 päätä nuorta karjaa. Pelloilla kasvatetaan nurmea ja viljaa.

Isäntä Mikko Tolvanen on jo vuosien ajan toiminut aktiivisesti alueen ravinnekuormituksen ja hajuhaittojen vähentämisessä. Tila on ollut mukana Maanosaaja-palvelun pilottitilana ravinnetehokkuuden seurannassa, ja läheisen Yöveden Kaijansalmen virtausta on parannettu niittojen ja ruoppauksen avulla.

Pölkkyinniemen tilan ravinnetehokkuusseuranta on toteutettu yhteistyössä Maanosaajan ja Pentti Seurin kanssa. Typen primääriravinnehyötysuhde parani tilalla vuosien 2013-2015 aikana 98 %:sta 111 %:iin. Primääriravinnetaselaskennassa seurataan kuinka paljon satoa saadaan yhdellä tilan ulkopuolelta ostetulla ravinnekilolla. Kun suhdeluku menee yli 100 %:n, tilan oman lannan hyödyntäminen ja sisäinen ravinnekierto alkaa olla erinomaisella tasolla.

Tolvasen mukaan tärkein asia on panos-tuotos -suhteen kehittäminen.

-Satotasojen kasvaessa entistä enemmän ravinteita saadaan korjattavaan satoon, jolloin myös enemmän ravinteita kiertää ruokinnan ja lietteen kautta takaisin peltoon. Väkilannoitteiden ja ostorehujen mukana tulevien ravinteiden hankinta on vähentynyt selvästi, Tolvanen selventää.

Ravinnekiertoa tehostaa myös yhteistyö naapuritilan kanssa. Naapurilta ostettu rehuohra kasvatetaan myös Pölkkyinniemen tilan lietteen voimalla.

Ravinnetehokkuuteen voidaan vaikuttaa monella tavalla, erityisesti maan rakenteeseen ja kasvukuntoon vaikuttamalla sekä viljelymenetelmiä kehittämällä. Pölkkyinniemessä liete levitetään sijoittamalla, viljelyssä käytetään seoskasvustoja, ja kasvipeitteisyys- ja suojakaistavaatimukset täyttyvät. Myös tilan eläin- ja peltopinta-alan suhde pyritään pitämään optimaalisena. Seuraavaksi tilalla on suunnitelmissa levittää kuivalantaa savikkopelloille orgaanisen aineksen lisäämiseksi ja pellon kasvukunnon parantamiseksi.

Yhteistyö Pölkkyinniemen tilan ja Maanosaaja-palvelun välillä jatkuu tulevaisuudessakin.

-Kaikkien kanssa pitää keskustella eikä tyhmiä kysymyksiä ole. Uteliaisuus on tiedonhaussa hyvästä, linjaa Maanosaaja-yhteistyöhön tyytyväinen Tolvanen.