Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Suomen metsäkeskus edistää metsien hoitoa ja käyttöä, monimuotoisuutta sekä elinkeinoja.

Lue lisää

NeuvontaKestävä metsätalousLuonnonhoito

Salaojituksella suosiollisemmat kasvuolot

30.10.2017

Tämän kesän sateiset säät ja alati lämpenevät, märät talvet aiheuttavat haasteita peltojen vesitalouden optimointiin. Salaojituksella pystytään nopeuttamaan pellon kuivumista, jos avo-ojat ja pellon muotoilu eivät riitä. Sen lisäksi, että salaojituksella saadaan parannettua kasvuoloja ja satoja, saadaan peltopinta-ala tehokkaammin käyttöön ja mahdollisuus pidempään kasvukauteen, kun märät pellot eivät viivytä kevättöiden aloittamista.  Peltomaan kantavuuden paraneminen ja työn helpottuminen ovat tärkeimpiä salaojituksen hyötyjä. Myös ravinnevalumat pysyvät paremmin hallinnassa.

Ravinnepiika-hanke, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja Luonnonvarakeskus järjestivät lokakuun loppupuolella salaojitusnäytöksen Timo Pärnäsen pellolla Juvalla. Salaojituksen toteutti Koneurakointi Nissinen Rantasalmelta. Kalustona paikalla oli aura-salaojakone, kaksi traktorivetoista soravaunua sekä kaivinkoneet soranlastausta ja ojantäyttöjä varten. Näytöspelto oli tasainen ja kivetön, joten ojitus eteni vaivattomasti.

Salaojakone ja soravaunu.

Näytöksessä seurattiin imuojaputkiston kaivamista peltolohkon alle ja imuojaputkien liittämistä kokoojaojan putkeen. Salaojakone viiltää uraa upottaen salaojaputken noin metrin syvyyteen ja samanaikaisesti soravaunusta syötetään putken ympärysaineeksi suojasora vedenläpäisyn parantamiseksi. Imuojat kaivettiin noin 12-13 metrin välein. Tiheyteen vaikuttaa mm. maalaji ja pellon kaltevuus.

Imuojaputken ja kokoojaojaputken liitos.

Imuojat viettävät kokoojaputkeen ja kokoojaputkesta vesi virtaa kaivon kautta laskuojaan. Imuojien huuhtelupäät jätettiin näkyviin valtaojan penkkaan löytämisen helpottamiseksi. Nykyään myös paikkatietojärjestelmät tarjoavat kätevän sähköisen tallennusmahdollisuuden salaojaverkoston sijainnin myöhempää tarkastelua varten.

Imuojien huuhtelupäät valtaojassa.

Salaojan käyttöikä on jopa 25-30 vuotta. Huolto- tai uusintatyötä voivat vaatia tiivistyneet maat, liian matalat valtaojat tai ruostetukkeumat.

Video aura-salaojakoneen toiminnasta: