Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Lue lisää

Osallistujien kartoittaminenKontaktointiKyselyt

Entistä tarkempaa laskentaa ravinnetehokkuuteen

23.06.2017

Kansainvälinen Nordic Association of Agricultural Scientists -verkoston konferenssi kokosi alan huippunimet keskustelemaan luomutuotannon kestävyyden kehittämisestä 19.-21.6.2017 Mikkeliin. Maanosaaja-palvelun asiantuntija, tutkija Pentti Seuri Luonnonvarakeskuksesta herätteli yleisöä esittämällä uuden tavan laskea pellon ravinnetehokkuutta.

Maanosaajasta tutun primääriravinnetaseen laskennan tarkkuus perustuu siihen, että tilan ulkopuolelta tulevat primääriravinteet ja tilan sisällä kiertävät sekundääriravinteet eritellään toisistaan. Primääriravinteita ovat esimerkiksi ostetut väkilannoitteet ja lanta sekä ostorehusta lantaan päätyvät ravinteet. Sekundääriravinteiden tärkein lähde on oman sadon rehuna käyttämisen kautta syntynyt tilan oma lanta. Primääriravinnetase kertoo millaisella määrällä primääriravinteita saadaan tuotettua haluttu sadonlisä. Mitä enemmän pystytään hyödyntämään kierrätettyjä sekundääriravinteita, sen tehokkaampaa ravinnetalous on. Primääriravinteita kuitenkin tarvitaan aina joissain määrin, jotta voidaan tuottaa tilan oman ekosysteemin sisällä kiertäviä sekundääriravinteita.

Luennossaan Seuri arvioi perinteiset ravinnetaseen laskentatavat epätarkoiksi, koska niissä ei ole huomioitu riittävän hyvin eri lannoitteiden eroja eikä tilan ulkopuolisia vaikutuksia. Esimerkiksi pelkkään kasvinviljelyyn keskittyvä tila ei voi olla ravinnetaseeltaan tehokas, koska sato kulutetaan muualla eikä tilan sisäistä ravinnekiertoa pääse syntymään. Ravinnekuormitus ei ole sellaisenaan pätevä mittari, vaan tavoitteena on tarkastella yksityiskohtaisesti ravinteiden tehokasta hyödyntämistä.

Ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa monin keinoin. Mm. maltillinen lannoitusintensiteetti, kasvi- ja kotieläintuotannon tiivis yhteistyö sekä biologisen typensidonnan hyödyntäminen palkokasvien avulla vähentävät ravinnetappioita. Kotieläintiloilla voidaan saavuttaa yli 100%:n typen hyödyntämisaste. Huomion arvoista on, että korjatun sadon ravinnemäärä voi ylittää lisätyn primääriravinnemäärän vain kierrätyksen avulla.

Kiinnostuitko ravinnetehokkuudesta ja säästöistä lannoituksessa?

Lisää aiheeseen liittyvää materiaalia löydät Maanosaajan Materiaaliaitasta. Rekisteröidy tai kirjaudu  ilmaiseen palveluun ja hyödynnä Materiaaliaittamme monipuolinen anti!