Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

MTK-Etelä-Savo ry. on vuonna 1917 perustettu eteläsavolaisen maaseudun edunvalvontajärjestö. MTK-Etelä-Savo on yksi 14:stä alueellisesta MTK-liitosta ja se muodostuu 19:sta Etelä-Savon alueella toimivasta MTK-yhdistyksestä.

Lue lisää

EdunvalvontaMaatalousMaaseutu

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (perustettu vuonna 1988) on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos, jolla on toimintayksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutin tehtävänä on maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan koulutuksen ja kehittämistoiminnan avulla. Instituutti koordinoi ja kehittää toimia, jotka vahvistavat Helsingin yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta maaseudun kehittämisessä. Erityisenä tehtävänä on Ruokaketju ja luonnonvarat –alan edistäminen. Ruralia-instituutin painoaloja ovat 1. paikalliskehitys ja 2. ruokaketju ja luonnonvarat.

HY Ruralia-instituutti on toteuttanut lukuisia (noin 100 kpl) Ruoka- ja luonnonvarat -teemaan liittyviä hankkeita. Ruralia-instituutissa on vahva asiantuntemus alkutuotannosta, kestävästä tuotannosta, maan kasvukunnosta, vihannesviljelystä, viljelijöiden täydennyskoulutuksesta, verkkoviestinnästä, materiaalien tuotannosta ja julkaisemisesta sekä tiedotuksesta.

HY Ruralialla on vahvaa osaamista maatalouden tutkimuksesta sekä tilatutkimuksesta, jota on karttunut useissa hankkeissa. Niistä useimmat on suuntautuneet maan kasvukunnon ja vihannesviljelyn eri osa-alueiden kehittämiseen.

HY Ruralia on Suomen johtava maatalouden täydennyskouluttaja, jolla on vankkaa osaamista maatalouden kestävistä tuotantomenetelmistä, luomuviljelyn menetelmistä sekä monimuotovalmennuksena toteutettavien viljelijävalmennusten toteuttamisesta.  Verkko-välineiden hyödyntämisessä viljelijöiden täydennyskoulutuksessa Ruralia on ollut uranuurtaja. Maan kasvukunnon hoidon suunnittelu on sisällytetty Ruraliassa osaksi pitkäkestoisten koulutusohjelmien opetusta 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Jukka Rajala
Gsm: 044 303 2210
Email: jukka.rajala (@) helsinki.fi