Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Alueellinen, ammatillinen, työelämälähtöinen kouluttaja

Lue lisää

YmpäristönhoitajakoulutusKosteikotVesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäkeskus haluaa uudistaa suomalaista metsäalaa ja tehdä metsän omistamisen, hoitamisen, hyödyntämisen ja suojelun mahdollisimman palkitsevaksi ja helpoksi. Metsäkeskus haluaa vaikuttaa tulevaisuuden osaajiin. Metsäkeskus kouluttaa vuosittain tuhansia metsänomistajia, satoja metsäalan ammattilaisia ja tekee pitkäjänteistä työtä oppilaitoksissa lasten ja nuorten parissa. Metsäkeskuksen tehtävä on varmistaa tuleville sukupolville hyvät metsävarat, monimuotoinen luonto sekä vahva ja hyvinvointia tuottava metsäala.

Metsäkeskuksen luonnonhoidon tavoitteena on turvata metsien monimuotoisuutta ja luontoarvoja. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa myös vesiensuojeluun, metsämaiseman hoitoon, kulttuuriperintökohteiden turvaamiseen ja monikäyttömahdollisuuksien edistämiseen. Monet luonnonhoidon toimenpiteistä ovat osa arkipäivän metsänhoitoa.

Luonnonhoitotoimet ovat aktiivisia ja niillä pyritään metsien monimuotoisuuden parantamiseen, vesiensuojelun tehostamiseen ja monikäytön edistämiseen. Luonnonhoidon toimenpiteet ovat maanomistajille vapaaehtoisia ja niistä neuvominen sekä sopiminen kuuluvat Metsäkeskuksen luonnonhoidon tehtäviin.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Riikka Salomaa
Gsm: 040 775 8253
Email: riikka.salomaa (@) metsakeskus.fi