Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Lue lisää

Osallistujien kartoittaminenKontaktointiKyselyt

Maataloustuottajain Etelä-Savon liitto, MTK-Etelä-Savo ry, toimii jäsenistönsä taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Jäsentiloja noin 7 600, aktiivimaatiloista jäseninä lähes 90 %. Edunvalvontaa maataloudesta maankäyttöön, lasten päivähoidosta rantarakentamiseen liittyvissä asioissa. Tärkeimpänä tavoitteena on toimia vahvasti maakunnallisella tasolla maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden tuotantomahdollisuuksien ja yrittäjien toimeentulon kehittämiseksi. Samalla vaikutetaan maaseudun yleisiin asumisen ja elämisen edellytyksiin. Muita keskeisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen kotimaiseen ja Euroopan unionin päätöksentekoon tuomalla esille eteläsavolaisittain tärkeitä tekijöitä.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Vesa Kallio
Gsm: 040 527 1039
Email: vesa.kallio (@) mtk.fi