Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (perustettu vuonna 1988) on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos, jolla on toimintayksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutin tehtävänä on maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan koulutuksen ja kehittämistoiminnan avulla.

Lue lisää

Maaseudun kehittäminenKestävä tuotantoMonimuotokoulutus

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia Etelä-Savossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tehtävät

  • Yrittäjyys ja työllisyys
  • Työvoiman osaamisen kehittäminen
  • Maaseudun kehittäminen
  • Maahanmuutto
  • Ympäristönsuojelu
  • Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus sekä kulttuuriympäristön hoito
  • Luonnonsuojelu ja –hoito
  • Vesivarojen käyttö ja hoito
  • Ympäristön tilan seuranta
  • Yleisen edun valvonta

Tehtäviä hoidetaan kahdella vastuualueella: elinkeinot, työvoima, osaaminen sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa toimii vastuualueista erillisenä yksikkönä työ- ja elinkeinohallinnon palvelukeskus, johon on keskitetty hallinnollisesti työ- ja elinkeinohallinnon puhelinpalvelu (Työlinja) ja Yritys-Suomi-palvelu.

Etelä-Savon  ELY-keskus vastaa EU:n rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Itä-Suomen alueella. Etelä-Savon ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa Etelä-Savon alueella tie- ja liikenneolojen suunnittelutehtävät, tienpidon hankinnat, julkisen liikenteen järjestämisen sekä muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät. Myös Etelä-Savon maahanmuuttotehtävät ja kalataloustehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminta-alue on Etelä-Savon maakunta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Ossi Tuuliainen
Gsm: 0295 024 098
Email: ossi.tuuliainen (@) ely-keskus.fi