Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

HELMET-Hevosenlanta menestystarinoiksi

Lue lisää

Uusiutuva energiaRavinteiden kiertoNeuvonta

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia Etelä-Savossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tehtävät

  • Yrittäjyys ja työllisyys
  • Työvoiman osaamisen kehittäminen
  • Maaseudun kehittäminen
  • Maahanmuutto
  • Ympäristönsuojelu
  • Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus sekä kulttuuriympäristön hoito
  • Luonnonsuojelu ja –hoito
  • Vesivarojen käyttö ja hoito
  • Ympäristön tilan seuranta
  • Yleisen edun valvonta

Tehtäviä hoidetaan kahdella vastuualueella: elinkeinot, työvoima, osaaminen sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa toimii vastuualueista erillisenä yksikkönä työ- ja elinkeinohallinnon palvelukeskus, johon on keskitetty hallinnollisesti työ- ja elinkeinohallinnon puhelinpalvelu (Työlinja) ja Yritys-Suomi-palvelu.

Etelä-Savon  ELY-keskus vastaa EU:n rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Itä-Suomen alueella. Etelä-Savon ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa Etelä-Savon alueella tie- ja liikenneolojen suunnittelutehtävät, tienpidon hankinnat, julkisen liikenteen järjestämisen sekä muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät. Myös Etelä-Savon maahanmuuttotehtävät ja kalataloustehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminta-alue on Etelä-Savon maakunta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Ossi Tuuliainen
Gsm: 0295 024 098
Email: ossi.tuuliainen (@) ely-keskus.fi