Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

HELMET-Hevosenlanta menestystarinoiksi

Lue lisää

Uusiutuva energiaRavinteiden kiertoNeuvonta

Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää luonnonvarojen kestää käyttöä ja biotaloutta. Työn tuloksena syntyy palveluja ja lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle. Luke ennakoi globaalin luonnonvaratalouden kehityssuuntia ja tarjoaa asiakkaille tutkimus- ja kehityspalveluja, jotka perustuvat korkeatasoiseen biologiseen ja teknologiseen osaamiseen. Käytössä on tasokkaat kokeelliset tutkimusympäristöt ja laajat tietovarannot.

Luken tutkimus on jaettu neljään temaattiseen ohjelmaan: Pohjoinen vihreä biotalous, Sininen biotalous, Innovatiivinen elintarvikeketju, Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa. Temaattisien ohjelmien päämääränä on tuottaa uusia biopohjaisia tuotteita ja uutta liiketoimintaa, lisätä tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla, tuoda alueille elinvoimaa kiertotaloudesta ja aikaansaada aineettomiin arvoihin pohjautuvaa hyvinvointia sekä tukea terveellisen ruuantuotannon kannattavuutta.

Kiertotalouden tutkimus- ja asiantuntijapalvelut liittyvät mm. kiertotalouden ratkaisuihin, sivuvirtojen hyödyntämiseen, teollisiin symbiooseihin, energiaratkaisuihin, ravinteiden kierrätykseen ja uusiin orgaanisiin lannoiteainevalmisteisiin ja ravinteiden käyttökelpoisuuden arviointiin.

Luonnonvarakeskus tuottaa räätälöityjä tutkimus- ja asiantuntijapalveluita, tutkimustietoa ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja suomalaiseen alkutuotantoon. Koko tuotantoketjun läpileikkaava osaaminen, monipuolinen infrastruktuuri ja monitieteellisyys tekevät Lukesta vahvan kumppanin alan yritysten kehitystyöhön. Ydinosaamista ovat kestävät ja taloudellisesti kannattavat alkutuotannon järjestelmät, joissa hyödynnetään uusinta automaatiota ja sen tuomia mahdollisuuksia. Luke auttaa parantamaan alkutuotannon kilpailukykyä sekä löytämään niitä tekijöitä, joilla suomalainen alkutuotannon kestävyyttä parannetaan. Maidon- ja lihantuotannossa sekä vesiviljelyssä meillä on käytettävissä ainutlaatuiset infrastruktuurit sekä hyvin laaja osaamispohja.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Harri Huhta
Gsm: 029 532 6144
Email: harri.huhta (@) luke.fi