Hyväksyn käyttöehdot

Esittelyssä

Geologian tutkimuskeskus on valtion sektoritutkimuslaitos

Lue lisää

MaaperäKallioperäPohjavesi

Geologian tutkimuskeskus on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ- ja elinkeinoministeriön TEM-konsernia. GTK toteuttaa ministeriön asettamia tutkimus-, innovaatio- ja energia-politiikan linjauksia ja tavoitteita sekä vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueiden kehittämistä.

GTK:n perustehtävänä on kartoittaa ja tutkii maankamaraa, sen luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä, sekä tuottaa geologista perustietoa päätöksentekijöille ja lisäarvoa elinkeinoelämälle. GTK tuottaa asiakkaiden tarvitsemia palveluja ja luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen.

GTK :n toiminnan lähtökohtana ovat alueiden omat kehittämissuunnitelmat, vahvuudet ja haasteet ja keskeisenä tavoitteena ovat yritysten toiminta-edellytysten varmistaminen, alueiden kansainvälisen kilpailu-kyvyn edistäminen ja uusien työpaikkojen luominen. Vuoden 2016 alusta alkaen GTK:n organisaatio käsittää 16 valtakunnallista tulosyksikköä. GTK on kuitenkin edelleen alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun ja elinkeinoelämään. Keskeisimpiä tutkimuskohteitamme ovat maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin liittyvät prosessit.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Jari Hyvärinen
Gsm: 029 503 3406
Email: jari.hyvarinen (@) gtk.fi